תקנון בית ספרי

בס"ד

 תקנון אולפנת הרא"ה – שנה"ל תשע"ח

 

 

אולפנת הרא"ה הינה מסגרת חינוכית ברמה תורנית ולימודית גבוהה .

 

האולפנה שמה דגש על בנייתה והתקדמותה האישית של כל תלמידה .

 

העקרונות המנחים את הצוות החינוכי:

 

 

* "והגית בו יומם ולילה"

 

חינוך לאהבת תורה וליראת שמים, תוך הקפדה על קיום מצוות.

 

 

* "דרך ארץ קדמה לתורה"

 

– חינוך למידות טובות,  ולאהבת הבריות.

– חינוך להשקפת עולם איתנה.

– חינוך לאזרחות נאמנה הכוללת שותפות ומעורבות בכל המשימות החברתיות והלאומיות מתוך

  הכרה עמוקה בקדושת הארץ ואמונה במדינת ישראל המתחדשת.

 

 

* "חנוך לנער על פי דרכו"

 

חינוך להישגים ולמצוינות כדרך חיים של עמל,

למידה על פי הכישורים ונטיות הלב של כל אחת .

מתוך הכרה בחשיבותו של האתגר הלימודי בבניית אישיותה של התלמידה.

 

 

 

הלכה למעשה

 

 

מתוך כבוד ושאיפה להפנמת עקרונות האולפנה אנו רואים בתקנון, מסמך מנחה ומחנך.

 

  1. זמנים

 

כל תלמידה זקוקה למסגרת תומכת, מסודרת ויציבה המצריכה עמידה בלוח הזמנים.

 

  • יום הלימודים מתחיל בשעה 7:40.

 

  • תלמידה שמאחרת לא תוכל להיכנס לשיעור (גם אם מתקיים מבחן באותה שעה) אלא אם כן תביא אישור רפואי.

 

  • תלמידה שמאחרת לשיעור במהלך יום הלימודים לא תורשה להשתתף בו.

 

  • תלמידה שמאחרת לשיעור הראשון, לא תוכל לעשות מבחן המתקיים באותו יום בכל השיעורים.

 

2.לבוש:

 

חשוב וראוי להגיע לאולפנה בלבוש הולם .

 

– חולצה בכל צבע עם סמל ביה"ס.

– שרוול חולצה עד המרפק.

– חצאית המכסה את הברך.

– אין לבוא בחולצות גזורות.

 

תלבושת ביה"ס מחייבת את התלמידות גם בימי עיון, סיורים, בחינות מתכונת וכד'.

 

תלמידה המגיעה בלבוש שאינו מתאים, יושאל לה ביגוד חלופי הולם ויתקיים רישום על כך.

אם התופעה תחזור על עצמה נקיים דיון לגבי המשך התהליך החינוכי.

 

  1. היעדרויות ושחרורים

 

יציאה מתחום האולפנה מחייבת אישור מסודר על פי הוראות משרד החינוך.

 

יציאה מביה"ס תתאפשר רק בהצגת אישור בכתב מההורים.

תלמידה המבקשת שחרור מהלימודים , תפנה אל מחנכת הכיתה ובהעדרה לאחת מחברות ההנהלה.

 

 

 

 

4. פעילות חברתית

 

הפעילות החברתית מפתחת ומעצימה את אישיותה של הבת.

האירועים החברתיים – ערכיים בביה"ס בשעות הלימודים ולאחריהן הם חלק מהתהליך החינוכי.

על כל תלמידה חלה החובה והזכות להשתתף באירועים אלו.

 

5. טלפונים ניידים

 

השימוש במכשיר הנייד מסיח את דעתה של התלמידה מרצף הלמידה ופוגע בפיתוח הקשרים החברתיים .

 

לכיתות ז' – י' המכשירים יופקדו בתחילת היום בתא נעול מיוחד.

לכיתות י"א – י"ב המכשירים יופקדו בתחילת כל שיעור במתקן מיוחד בכיתות.

 

השימוש בטלפון הנייד בזמן השיעורים והפעילויות השונות אסור לחלוטין.

 

נייד שיופעל בזמנים הנ"ל יילקח מידית ויוחזר בסוף היום. אם חלילה הדבר יישנה יוחזר הטלפון רק להורים.

 

הנהלת ביה"ס איננה אחראית לאובדן המכשיר.

 

  1. מבחנים חוזרים – לכיתות ט' – י"ב

 

מבחנים מעודדים את תלמידה לחזור ולעבד את חומר הלימודים, ומשמשים אמצעי הערכה חשוב.

במידה ונבצר מהבנות להבחן במועד היא זכאית להבחן במועד מיוחד שיקבע בלוח המבחנים.

 

  1. כללית ;

הנהלת ביה"ס תתייחס לתופעות מיוחדות שאינן מופיעות בתקנון בהתאם לנסיבות.