דבר המנהל

הרב ישראל שפירא

"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" אמרתו זו של רבן גמליאל מיושמת בדבקות והתמדה בחיי האולפנה  והשפעתה ניכרת היטב בחותם שהטביע על הבוגרות המשתלבות בכל תחומי היצירה והרוח של עם ישראל ומדינת ישראל.

מתוך ראיית ערכי הציונות הדתית כדרך חיים והשקפת עולם , הלימודים התורניים הם מוגברים כדי שבוגרת  האולפנה תישא עימה מטען ערכי יהודי צרוף כדי לעמוד במשימה החשובה והמורכבת של חיי ציונות דתית המשתלבת בכל תחומי היצירה של עמנו ומדינתנו .

 

אנו מאמינים ביכולתה של כל תלמידה להביא לידי ביטוי את כישוריה והצטיינותה .

ניתן להצליח במשימה זו כאשר הכיתות הן קטנות וניתנת תשומת לב אישית לכל תלמידה, סוד הצלחתנו טמון ביחס האינטימי והאינדיבידואלי הניתן לכל תלמידה .

קמפוס האולפנה כולל בית כנסת , מעבדות משוכללות , חדר מחול, חדר מחשבים, אולם ספורט , חדר הרצאות , אודיטוריום , עזרי לימוד מגוונים וציוד משוכלל .

 

כל אלה מבטיחים לימודים פוריים ואוירה נעימה ויעילה .

 

נחל נובע – מקור חכמה (משלי)

הרב ישראל שפירא