חזון האולפנה

חזון האולפנא

 

אולפנת הרא"ה הינה מסגרת חינוכית ברמה תורנית ולימודית גבוהה .

 

האולפנה שמה דגש על בנייתה והתקדמותה האישית של כל תלמידה .

 

העקרונות המנחים את הצוות החינוכי:

 

 

"והגית בו יומם ולילה"

 

חינוך לאהבת תורה וליראת שמים, תוך הקפדה על קיום מצוות.

 

 

"דרך ארץ קדמה לתורה"

 

– חינוך למידות טובות,  ולאהבת הבריות.

– חינוך להשקפת עולם איתנה.

– חינוך לאזרחות נאמנה הכוללת שותפות ומעורבות בכל המשימות החברתיות והלאומיות מתוך

  הכרה עמוקה בקדושת הארץ ואמונה במדינת ישראל המתחדשת.

 

 

"חנוך לנער על פי דרכו"

 

חינוך להישגים ולמצוינות כדרך חיים של עמל,

למידה על פי הכישורים ונטיות הלב של כל אחת .

מתוך הכרה בחשיבותו של האתגר הלימודי בבניית אישיותה של התלמידה.