חוויות מהאולפנה

צפו בסרטון המתאר את הפעילות החברתית והערכית באולפנה במחצית א' תשע"ט.

חלק א'

https://drive.google.com/file/d/1DslHKUA6br1is5XXdSLF3stl-ZLZEXw3/view?usp=sharing

חלק ב'

https://drive.google.com/file/d/1L8_8i6FgxHfrHC8pEZ5KrBaa8h9IB3A8/view?usp=sharing