לוח צילצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:10
9:00
שיעור שני
9:00
9:40
שיעור שלישי
10:00
10:45
שיעור רביעי
10:45
11:30
שיעור חמישי
11:45
12:30
שיעור שישי
12:30
13:10
שיעור שביעי
13:30
14:15
שיעור שמיני
14:15
15:00
שיעור תשיעי
15:10
15:50
שיעור עשירי
15:50
16:30