מה חדש בספריה

כל בת רשאית לקחת שני ספרים במקביל (ולא שלוש כבעבר) אחד בעברית ואחד באנגלית.