ביולוגיה

ביולוגיה הוא מדע הנוגע לכל אדם ומקנה לו ידע על עצמו ועל היצורים הסובבים אותו . בשנים האחרונות אנו עדים להשפעת ההישגים בחקר התורשה – פרוייקט הגנום האנושי, ברפואה, ובתעשייה הביוטכנולוגית על תחומים רבים בחיינו. מדע זה מושתת על ידע שהושג על ידי חקר בדרך העיון והמחקר במעבדה, על כן מתנסה התלמידה גם בחשיבה ביקורתית ולמידה בדרך החקר במעבדה.
 
תוכנית הלימודים כוללת את נושאי הלימוד האלה: פרקים בביולוגיה של האדם, אקולוגיה, תהליכים וחילוף חומרים בתא, מנגנוני רבייה, ותורשה.
 הבחינה בהיקף של 5 יח"ל כוללת: בחינה בכתב על נושאי הלימוד השונים – 3 יח"ל, בחינה בעל פה על עבודת מחקר – 1 יח"ל, ובחינה במעבדה – 1 יח"ל.
 
לימודי ביולוגיה דורשים ידע בסיסי בכימיה, על כן תלמידה שלמדה במסלול המח"ר חייבת להשלים את החומר שנלמד בכימיה בכיתה י' ולהיבחן על כך בסוף חופשת הקיץ. 
 
הלימודים במגמה זו דורשים חשיבה לוגית ברמה גבוהה , על כן היא מומלצת רק לתלמידות שממוצע ציוניהן במקצועות המדעיים ובמתמטיקה הוא לפחות 7.5.