לימודי ארץ ישראל

 במהלך השנה התלמידות משתתפות בחפירות ארכיאולוגיות ויוצאות לסיורים על מנת לראות בשטח את שנלמד בכיתה.
 
בתכנית הלימודים: הנושא המרכזי הראשון הוא ירושלים (בהיקף של 1.5 יח"ל), בה מיוצגים כל הרבדים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והאנושיים של תולדות ארץ ישראל.
שאר יחידות הלימוד דנות באזורים שונים בארץ ישראל ועוסקות בדגשים המאפיינים את חבל הארץ המסוים (צפון הארץ, מישור החוף). תחומי הידע בהם נשתמש : היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, דתות ועדות, כרטוגרפיה, חי וצומח ועוד.
 היקף הבחינה העיונית – 4 יח"ל. יחידת הלימוד החמישית (גיאוטופ) מוגשת כעבודת גמר המתבצעת במהלך כיתה י"א ומוגשת בראשית כתה י"ב.
 
המגמה מומלצת לתלמידות האוהבות את הארץ ונופיה, ורוצות להעמיק חקר בתולדותיה ובשאר פניה, בדרכים לא שגרתיות.