מדעי החברה

מדעי החברה דנים במורכבות התופעות והתהליכים החברתיים. התוכנית מכוונת לטיפוח מחשבה עצמית וכושר ניתוח כדי שהתלמידים ידעו לזהות תופעות חברתיות ולנקוט כלפיהן עמדה.
תוכנית הלימודים משלבת לימודי סוציולוגיה (2 יח"ל) , פסיכולוגיה (2 יח"ל) והכנת עבודת מחקר מעשית (1 יח"ל).
 
בסוציולוגיה, הנושאים העיקריים הנלמדים: תרבות, קבוצה ויחסי גומלין בתוכה, תהליך החיברות של יחיד אל חברה, משפחה.
בפסיכולוגיה, הנושאים העיקריים הנלמדים: הבנת יסודות בפסיכולוגיה כללית, עיסוק במבנה האישיות, בפסיכולוגיה התפתחותית וחברתית.
 
בעבודת המחקר תבחר התלמידה נושא בתחום התעניינותה ותערוך מחקר תוך שימוש בשאלונים, ראיונות, ותצפיות. התלמידה תבחן בע"פ על עבודה זו.
המגמה למדעי החברה מיועדת לתלמידות המעדיפות לעסוק ביחסי אנוש בתעשייה, יחסי ציבור, פרסומת, עבודה סוציאלית ופוליטיקה