תשלומי הורים

כניסה למסך תשלומי הורים באינטרנט

 

  1. כניסה לאתר התשלומים באמצעות הכתובת  www.citypay.co.il
  2. בדף האינטרנט שיפתח "פורטל התשלומים לרשויות המקומיות" יש לבחור בשם הרשות המקומית ואת סוג התשלום – "תשלומי הורים לביה"ס".
  3. לאחר תאריך צפוי לסגירת שנה (שנקבע ע"י בית הספר) לא ניתן לבצע תשלום דרך האתר.

אופן עבודה במסך

 

מסך א' – הזדהות באתר:

 

ת.ז. תלמיד – לרשום מספר ת.ז. של התלמיד.

ת.ז. בית אב – לרשום ת.ז. ראש בית אב. (ראש בית אב- כפי שהוגדר ברישום לבי"ס – מנב"ס/אסיף)
במקרה ומתקבלת הודעה שאין חובות עבור תלמיד זה, רצוי לנסות להיכנס עם ת.ז של ההורה השני.

שם בית הספר – בחר את שם בית הספר מתוך רשימת בתי הספר ברשות.

להמשך  – במידה והנתונים שלעיל נמצאו תקינים, לחץ על כפתור המשך למעבר למסך ב.

 

פרטים כלליים