הנהלה

הרב יהושע קמפינסקי

ראש האולפנה

שרה קסיר

מנכ"לית האולפנה

שושי לבנברג

מנהלת חטיבה עליונה

זהבי אלמוגי

מנהלת חטיבת הביניים

שולי המר

מנהלת פדגוגית

יעל דרור

רכזת חברתית

דורית דביר

רכזת מערכת שעות ובגרויות

צוות מחנכות

דפנה וייל

מחנכת ז'1

נעה ליפשיץ

מחנכת ז'2

נופר כהן

מחנכת ז'3

נילי ישראל

מחנכת ח'1

מעיין גודיס

מחנכת ח'2

נועה שורר

מחנכת ח'3

מיכל בצר

מחנכת ט'1

ענבל אברהם

מחנכת ט'2

אורלי ליפשיץ

מחנכת ט'3

מיכל רפפורט

מחנכת י'1

יעל דרור

מחנכת י'2

מיכל צביאל

מחנכת י"א1

גלית ליטמן

מחנכת י"א2

יהודית חייק

מחנכת י"ב1

טלי פשין

מחנכת י"ב2

מיכל רצון

מחנכת י"ב3

מורים